Tidigare Teatersamtal

 

2019

Faust, 6 januari

Efter en utsåld föreställning av Hannes Meidals och Jens Ohlins version av Faust – där titelpersonen gått ur tiden och bara nämns som en kompositör och ledare som man tar avstånd ifrån – samlades ett 30-tal Dramatenvänner i Elverkets foajé efter föreställningen.

Birgitta Hultgren från Dramatens Vänner inledde med att be de båda upphovsmännen berätta om tankar och arbete bakom uppsättningen. Med många frågor och synpunkter från publiken diskuterade man sedan olika teman i föreställningen, om ondska finns, hur människor anpassar sitt tänkande efter de åsikter som bedöms som opportuna, om det går att skilja på genier och medelmåttor och hur man skall förhålla sig till konstnären och hans verk.

 

2018

Höst och Vinter, 3 mars

Trettio medlemmar såg Lars Noréns pjäs på Lilla scenen tillsammans och gick efter föreställningen till Lejonkulan för att samtala kring pjäsen. Birgitta Forsgren Meyerson välkomnade och inledde med att tala om Lars Noréns förafattarskap. En central fråga under samtalet var vem som egentligen hade huvudrollen.

 

 

2017

Swede Hollow, 27 november

Teatersamtalet genomfördes i samverkan med Dramaten&

Samtalsledare var dramaturgen Jacob Hirdwall. Regissören Alexander Mørk-Eidem, författaren Ola Larsmo samt skådespelaren Nour El Refai deltog i samtalet.

Ensam, 24 september

Ett trettiotal vänner hade bokat biljett till föreställningen Ensam på Lilla scenen söndagen den 24 september för att efter föreställningen delta i ett teatersamtal kring pjäsen.

Gunilla Lockne inledde teatersamtalet genom att presentera pjäsens författare Alfhild Agrell. Under det tidiga 1880-talet var hon den mest spelade författaren på Dramaten och nådde stora framgångar med pjäserna Småstadslif, Dömd och Ensam. Hon var i konkurrens med Anne Charlotte Leffler och August Strindberg den tidens stora dramatiker. Efter sin död 1923 blev hon i det närmaste bortglömd, men återupptäcktes på 1970-talet.

Därefter vidtog samtalet som kretsade runt uppsättningen av Ensam. Allt diskuterades - skådespelarinsatserna, scenografin, kostymerna, musiken, koreografin etc. Att pjäsen och uppsättningen av den engagerade framgick med stor tydlighet.

 

Ritter, Dene, Voss, 21 februari

Monica Nagler Wittgenstein som är medlem i Dramatens Vänner, ledde samtalet kring Thomas Bernhards pjäs Ritter, Dene, Voss - en pjäs om syskonkärlek på Lejonkulan.

Monica inledde teatersamtalet med att berätta om författaren Thomas Bernhard (1931-1989) och hans vänskap med filosofen Ludwig Wittgenstein. Ludwig Wittgenstein och hans brorson Paul ligger båda till grund för brodern Ludwig i pjäsen. Paul Wittgenstein var farbror till Monica Nagler Wittgenstein som gav en intressant inblick i den intellektuella familjen.

 

 

2016

Den goda viljan, 13 oktober

Den goda viljan som är en teaterpjäs baserad på Ingmar Bergmans roman från 1991 med samma namn, var föremål för teatersamtalet.

Teatersamtalet inleddes med en kort presentation av Ingmar Bergmans förhållande till sina föräldrar och hur han skildrat det på olika sätt i sina biografiska alster.

Därefter föreslog dagens värdar, Christina Naes och Lars-Olof Norée, ett antal punkter som för den efterföljande diskussionen.

 

De stora vidderna, 11 april

Denna gång rörde diskussionen De stora vidderna av Arthur Schnitzler.

Lars-Olof Bromée ledde samtalet. Han önskade diskutera både pjäsen som sådan, de tema som tas upp i pjäsen samt regissörenTobias Theorells tolkning och uppsättning.

 

2015

Vildanden, 25 oktober

Ett tjugotal medlemmar från Dramatens vänner i Lejonkulan för att diskutera 
Christina Naess och Birgitta Hultgren inledde genom att dels ge deltagarna en bakgrund om Ibsens liv och författarskap, dels om Vildandens handling både allmänt och i Anna Petterssons version som spelas på Dramaten under 2015 (premiär våren 2015).

Pjäsens tema kretsar kring livslögnen som ett etiskt och moraliskt problem; behöver människan den för att ”överleva” eller kan vi endast känna den sanna lyckan om ”sanningen” avslöjas och vi blir genom den renade? Mycket av diskussionen handlade också just om hur de närvarande uppfattade livslögnen/livslögnerna som de olika rollfigurerna gav uttryck för både symboliskt och reellt!

Likaså gjordes jämförelser mellan den ursprungliga versionen och Anna Petterssons avskalade version där bilder/projektioner, ljud och ljus spelar en ny och viktig roll.

Några av deltagarna menade att i denna uppsättning speglades livslögnen, ojämlikheten och maktpositionerna tydligare än någonsin. För dem som befinner sig längst ner i hierarkien, blir utsattheten och avsaknaden avgörande och utmärkande för deras hela livssituation. Och vilka är de utsatta? Här speglas maktrelationerna mellan kvinnan-mannen, barnet- föräldrarna och inte minst mellan de två sönerna i förhållande till sina autoritära oh bitvis frånvarande fäder.

Någon menade att klassiker skall spelas i sin ursprungliga version. Medan de flesta nog menade att det är just det som utmärker en klassiker; det går bra att ändra/förlägga till modern tid/problematisera utifrån dagens situation/etc. Ibsen är ändå allt Ibsen!

 

Vintersolstånd, 11 mars

Teatersamtalet leddes av styrelseledamoten Björn Håkansson som inledde med en exposé över samtida tysk teater, där Schimmelpfennig tillhör toppskiktet med pjäser spelade i 40 länder. Trettio medlemmar hade bänkat sig i fem grupper runt småbord i Lejonkulans foajé. Bisittare till Björn var  Anders Carlberg,  f.d. regissör och dramaturg för radioteatern. Grupperna  försökte tolka  förutom pjäsen som helhet texten, regin, scenografin, skådespelarna/rollerna, Verfremdungseffekten(för att tala med Brecht) och kraftfältet mellan Albert och Rudolph.  Därefter följde en gemensam diskussion som alla  deltog liv och lust.

 

2014

Måsen, 27 oktober

Styrelsens Christina Naess och Anders Bäckström ledde höstens teatersamtal där Anton Tjechovs Måsen stod i centrum. Samtalet inleddes med en presentation av dramatikern Anton Tjechov. Därefter diskuterade de närvarande Dramatens aktuella föreställning av Måsen.  Kvällen avslutades med en enkel måltid i Dramatens personalmatsal.

 

2013

12 november

Woyzeck,  

 

18 mars

Samhällets stöttepelare (Henrik Ibsen)

 

2012

18 april

Paradisets barn (Jacques Prévert)

 

23 oktober

Dissekering av ett snöfall (Sara Stridsberg)

 

2011

23 november

Natten är dagens mor (Lars Norén)

 

2004

29 mars

Helvetet är minnet...(Jonas Gardell)

 

2003

24 mars 

Detaljer (Lars Norén)

 

17 nov

Farmor och Vår Herre (Hjalmar Bergman)

 

2002

21 oktober

LisaLouise (Majgull Axelsson)

 

 

 

 

 

Sida 3 av 3