Teatersamtal kring Noréns pjäs Höst och Vinter den 3 mars

Ett trettiotal Vänner såg pjäsen Höst och vinter av Lars Norén på Lilla scenen. Efter föreställningen samlades vi i Lejonkulans foajé för ett samtal om uppsättningen.
 
Styrelsens ordförande Birgitta Forsgren Meyerson var värd för teatersamtalet och inledde med en sammanfattning av Lars Noréns hela författarskap. 
 
 

Teatersamtal kring föreställningen Ritter, Dene, Voss den 21 februari

Tisdagen den 21 februari ledde Monica Nagler Wittgenstein samtalet kring Thomas Bernhards pjäs Ritter, Dene, Voss - en pjäs om syskonkärlek. 

Monica inledde teatersamtalet med att berätta om författaren Thomas Bernhard (1931-1989) och hans vänskap med filosofen Ludwig Wittgenstein. Ludwig Wittgenstein och hans brorson Paul ligger båda till grund för brodern Ludwig i pjäsen. Paul Wittgenstein var farbror till Monica Nagler Wittgenstein som gav en intressant inblick i den intellektuella familjen.

 

 

Den goda viljan

Pjäsen Den goda viljan efter en roman av Ingmar Bergman från 1991 med samma namn var föremålet för höstens teatersamtal i Målarsalens foajé torsdagen den 13 oktober

Teatersamtalet inleddes med en kort presentation av Ingmar Bergmans förhållande till sina föräldrar, hur han skildrar det på olika sätt i sina biografiska alster. Värdarna, Christina Naess och Lars-Erik Norée, föreslog därefter ett antal punkter för den efterföljande diskussion om teaterföreställningen Den Goda Viljan.

 

 

Teatersamtalet den 11 april

Pjäsen De stora vidderna var föremål för en livlig diskusssionskväll i Målarsalens foajé den 11 april, då ett femtontal medlemmar deltog. Pjäsen som är skriven av Arthur Schnitzler 1911, skildrar hur samhället blivit dekadent med kärlek och svek,trohet och trolöshet, dyrkan och begär och skapat ett själsligt kaos inom oss.

Översättningen hade gjorts av Horace Engdahl som gav pjäsen en aktualitet även i vår tid.

Vår diskussionsledare var Lars-Olof Norée. 

 

Teatersamtal kring Anna Pettersson uppsättning av Vildanden

Vildanden den 26 oktober 2015
Ett tjugotal medlemmar från Dramatens vänner i Lejonkulan för att diskutera
Christina Naess och Birgitta Hultgren inledde genom att dels ge deltagarna en bakgrund om Ibsens liv och författarskap, dels om Vildandens handling både allmänt och i Anna Petterssons version som spelas på Dramaten under 2015 (premiär våren 2015).

Pjäsens tema kretsar kring livslögnen som ett etiskt och moraliskt problem; behöver människan den för att ”överleva” eller kan vi endast känna den sanna lyckan om ”sanningen” avslöjas och vi blir genom den renade? Mycket av diskussionen handlade också just om hur de närvarande uppfattade livslögnen/livslögnerna som de olika rollfigurerna gav uttryck för både symboliskt och reellt!

Likaså gjordes jämförelser mellan den ursprungliga versionen och Anna Petterssons avskalade version där bilder/projektioner, ljud och ljus spelar en ny och viktig roll.

Några av deltagarna menade att i denna uppsättning speglades livslögnen, ojämlikheten och maktpositionerna tydligare än någonsin. För dem som befinner sig längst ner i hierarkien, blir utsattheten och avsaknaden avgörande och utmärkande för deras hela livssituation. Och vilka är de utsatta? Här speglas maktrelationerna mellan kvinnan-mannen, barnet- föräldrarna och inte minst mellan de två sönerna i förhållande till sina autoritära oh bitvis frånvarande fäder.

Någon menade att klassiker skall spelas i sin ursprungliga version. Medan de flesta nog menade att det är just det som utmärker en klassiker; det går bra att ändra/förlägga till modern tid/problematisera utifrån dagens situation/etc. Ibsen är ändå allt Ibsen!

Vintersolstånd onsdagen den 11 mars 2015 

Teatersamtalet leddes av styrelseledamoten Björn Håkansson som inledde med en exposé över samtida tysk teater, där Schimmelpfennig tillhör toppskiktet med pjäser spelade i 40 länder. Trettio medlemmar hade bänkat sig i fem grupper runt småbord i Lejonkulans foajé. Bisittare till Björn var  Anders Carlberg,  f.d. regissör och dramaturg för radioteatern. Grupperna  försökte tolka  förutom pjäsen som helhet texten, regin, scenografin, skådespelarna/rollerna, Verfremdungseffekten(för att tala med Brecht) och kraftfältet mellan Albert och Rudolph.  Därefter följde en gemensam diskussion som alla  deltog liv och lust.

 

"Måsen" måndagen den 22 oktober 2014

Styrelsens Christina Naess och Anders Bäckström ledde höstens teatersamtal där Anton Tjechovs Måsen stod i centrum. Samtalet inleddes med en presentation av dramatikern Anton Tjechov. Därefter diskuterade de närvarande Dramatens aktuella föreställning av Måsen.  Kvällen avslutades med en enkel måltid i Dramatens personalmatsal.