Teatersamtal kring Noréns pjäs Höst och Vinter den 3 mars

Ett trettiotal Vänner såg pjäsen Höst och vinter av Lars Norén på Lilla scenen. Efter föreställningen samlades vi i Lejonkulans foajé för ett samtal om uppsättningen.
 
Styrelsens ordförande Birgitta Forsgren Meyerson var värd för teatersamtalet och inledde med en sammanfattning av Lars Noréns hela författarskap.