Anna Stålberg

Jag har ett långvarigt teaterintresse vilket ledde till att jag sökte mig till Dramatens Vänner. Som mångårig medlem i föreningen har jag tagit del av de flesta av föreningens aktiviteter, även om teatercaféerna är de mest besökta.

Yrkesmässigt befinner jag mig en bit från teatervärlden. Som barnsjuksköterska har jag en fot inom hälso- och sjukvården även om jag nuförtiden ägnar min tid till undervisning. Jag arbetar som lektor vid Röda Korsets Högskolas sjuksköterskeutbildning. Efter disputation är mitt forskningsintresse riktat mot barn och specifikt mot barnets rättigheter inom hälso- och sjukvården med fokus på barnets delaktighet.

Inom styrelsen kommer jag att fokusera på frågor riktade mot medlemsvärvning.

Ny medlems-
tidning ute nu!