Läs "Herdis minnen kapitel 3" av Herdis Molinder

Birgitta Hultgren

Mitt intresse för teater, konst och musik har alltid funnits men med fyra barn och ett kringflackande liv finns det vita fläckar på min karta. Sedan jag åter hamnade i Stockholm har framför allt teater och musik blivit en allt viktigare del av mitt liv. Och som jag i dag har glädjen att dela med ett växande antal av mina många barnbarn.

Efter pensioneringen har jag studerat teatervetenskap vid SU under närmare tre års tid.

I Dramatens Vänners styrelse har jag arbetat i flera år. Jag har ägnat mig åt att utveckla vår nya hemsida, ny logotype och ny design för medlemstidningen. Jag tycker det är både roligt och spännande att medverka i arbetet kring samtal och diskussioner kring några av Dramatens föreställningar med både skådespelare och andra yrkeskategorier. Jag har deltagit i flera teaterresor och är sedan ett par år tillbaka en av dess anordnare.