Presenttips: Medlemskap i Dramatens Vänner!

Briten Krokstedt

Dramatenvän har jag varit i många år; 2015 invaldes jag i styrelsen efter att ha varit adjungerad under 2014.

I styrelsen är mitt uppdrag att tillsammans med Lena Bengtsson ansvara för medlemsfrågor, kontakt med medlemmarna och allmän administration på kansliet samt att granska och distribuera nyhetsbrev och annan information till våra Vänner.

Därutöver håller jag vår hemsida, www.dramatensvanner.se, aktuell tillsammans med Birgitta Hultgren.