Presenttips: Medlemskap i Dramatens Vänner!

Torsdagen den 7 april hölls årsmöte för 2021 års verksamhet, till vilket ett sextiotal av vänföreningens medlemmar infunnit sig. Årets förhandlingar genomfördes i sedvanlig ordning och vad gäller detaljer kring val och övriga beslut finns allt dokumenterat i årsmötesprotokollet, som kan rekvireras via mail till info@dramatensvanner.se. Den nya styrelsen och dess ordförande hittar du under […]

Onsdagen den 30 oktober 2021 samlades litet drygt 60 medlemmar i Dramatens Vänförening för att äntligen få delta i ett alldeles vanligt årsmöte. För verksamhetsåret 2019 genomfördes ju årsmötet via mail, p g a pågående pandemi. Och nu, starkt försenat eftersom årsmötet stadgeenligt skall anordnas senast under april månad, genomfördes årsmötet för verksamhetsåret 2020. Själva […]