Onsdagen den 30 oktober 2021 samlades litet drygt 60 medlemmar i Dramatens Vänförening för att äntligen få delta i ett alldeles vanligt årsmöte. För verksamhetsåret 2019 genomfördes ju årsmötet via mail, p g a pågående pandemi. Och nu, starkt försenat eftersom årsmötet stadgeenligt skall anordnas senast under april månad, genomfördes årsmötet för verksamhetsåret 2020. Själva […]