Efterlysning: Vill du vara med i DVs styrelse?

Tidigare intervjuer

Föreläsningsformen är kanske inte lika vanligt förekommande bland våra aktiviteter, men är ett utmärkt sätt att förmedla både kunskaper och erfarenheter om en författare, om en pjäs eller kanske en rolltolkning.

Häromåret hade vi t.ex. en föreläsning med författaren Jens Liljestrand om Wilhelm Mobergs dramatik, som var mycket uppskattad.

Se i programkalendern när Föreläsningar går av stapeln

Efterlysning!

Är du intresserad av att ingå i Dramatens Vänners styrelse?
Eller känner du någon som skulle vara det?

Dramatens Vänner är en förening som på olika sätt stödjer och främjar intresset för teaterkonsten samt stimulerar medlemmarnas upplevelse av och kunskap om teater, bland annat genom teatersamtal, besök av hemlig gäst och teaterresor. 

Arbetsuppgifterna i styrelsen, som arbetar helt ideellt, omfattar bland annat kommunikation med medlemmar, organisation och genomförande av aktiviteter, ekonomi- och redovisningsfrågor, samordning med Dramaten samt redaktionellt arbete.

Styrelsen sammanträder i Dramatenhuset minst tre-fyra gånger under vår- respektive höstsäsong.

Just nu söker vi dig som har kunskap och erfarenhet av ekonomisk redovisning och digital kommunikation.

Du är välkommen att höra av dig till någon av oss i valberedningen med din intresseanmälan senast den 31 januari 2024.

Gunilla Kevdal, gunillama@outook.com
Agneta Söderman, soderman.agneta@gmail.com
Anna Stålberg, an_stalberg@hotmail.com