Tidigare Teatercaféer

Dramatens Vänners Teatercaféer hör till de mest populära och anordnas första måndagen i månaden under höst- och vårsäsong. Vid varje café intervjuas en hemlig gäst som oftast är en aktuell och välkänd person (skådespelare/regissör/dramatiker/etc). Gratis entré, ingen föranmälan. Endast för medlemmar.

Se i programkalendern när Teatercafeérna går av stapeln

Hemliga gästen: Irena Kraus

Hemlig gäst på Dramatens Vänners teatercafé i dec. 2016 var Irena Kraus, författare och dramaturg, som bl a arbetat med dramatiseringen av Vilhelm Mobergs Utvandrarna.

Läs mer...

Ny medlems-
tidning ute nu!