Efterlysning: Vill du vara med i DVs styrelse?

Dramatens Vänners stipendium

Nästan lika länge som Dramatens Vänner existerat har årligen ett stipendium delats ut till ”någon eller några som under kalenderåret givit publiken en extra upplevelse genom sitt konstnärskap”. Oftast är det en skådespelare som erhåller stipendiet, men lika väl kan man utse en regissör, en scenograf, eller någon ur en annan yrkeskategori.

En stipendiekommitté med tre styrelseledamöter utses årligen av styrelsen. Dessa tre ska se och bedöma Dramatens samlade insatser under innevarande kalenderår. Stipendiekommittén nominerar årets stipendiat samt motiverar sitt val. Endast om de tre styrelseledamöterna inte är överens träder styrelsen in och beslutar om årets stipendiat.

Styrelsen beslutar däremot stipendiesummans storlek, som under senare år uppgått till 25 000 kronor per år. Se alla tidigare stipendiater här nedan

Nästan lika länge som Dramatens Vänner existerat har årligen sedan år 2000 ett stipendium delats ut till ”någon/några som under kalenderåret givit publiken en extra upplevelse genom sitt/sina konstnärskap”.

En stipendiekommitté med tre styrelseledamöter utses årligen av styrelsen. Dessa tre ska se och bedöma Dramatens samlade insatser under det följande kalenderåret, besluta om antal stipendier, årets mottagare och därefter meddela styrelsen sitt beslut före februari månads utgång, d v s i god tid inför årsmötet. Oftast är det en skådespelare som erhåller stipendiet, men lika väl kan en regissör, en scenograf, eller någon ur en annan yrkeskategori väljas.

Styrelsen beslutar om stipendiesummans storlek, som under senare år uppgått till 25 000 kronor per år.

Efterlysning!

Är du intresserad av att ingå i Dramatens Vänners styrelse?
Eller känner du någon som skulle vara det?

Dramatens Vänner är en förening som på olika sätt stödjer och främjar intresset för teaterkonsten samt stimulerar medlemmarnas upplevelse av och kunskap om teater, bland annat genom teatersamtal, besök av hemlig gäst och teaterresor. 

Arbetsuppgifterna i styrelsen, som arbetar helt ideellt, omfattar bland annat kommunikation med medlemmar, organisation och genomförande av aktiviteter, ekonomi- och redovisningsfrågor, samordning med Dramaten samt redaktionellt arbete.

Styrelsen sammanträder i Dramatenhuset minst tre-fyra gånger under vår- respektive höstsäsong.

Just nu söker vi dig som har kunskap och erfarenhet av ekonomisk redovisning och digital kommunikation.

Du är välkommen att höra av dig till någon av oss i valberedningen med din intresseanmälan senast den 31 januari 2024.

Gunilla Kevdal, gunillama@outook.com
Agneta Söderman, soderman.agneta@gmail.com
Anna Stålberg, an_stalberg@hotmail.com