Presenttips: Medlemskap i Dramatens Vänner!

Dramatens Vänners stipendium

Nästan lika länge som Dramatens Vänner existerat har årligen ett stipendium delats ut till ”någon eller några som under kalenderåret givit publiken en extra upplevelse genom sitt konstnärskap”. Oftast är det en skådespelare som erhåller stipendiet, men lika väl kan man utse en regissör, en scenograf, eller någon ur en annan yrkeskategori.

En stipendiekommitté med tre styrelseledamöter utses årligen av styrelsen. Dessa tre ska se och bedöma Dramatens samlade insatser under innevarande kalenderår. Stipendiekommittén nominerar årets stipendiat samt motiverar sitt val. Endast om de tre styrelseledamöterna inte är överens träder styrelsen in och beslutar om årets stipendiat.

Styrelsen beslutar däremot stipendiesummans storlek, som under senare år uppgått till 25 000 kronor per år. Se alla tidigare stipendiater här nedan

Nästan lika länge som Dramatens Vänner existerat har årligen sedan år 2000 ett stipendium delats ut till ”någon/några som under kalenderåret givit publiken en extra upplevelse genom sitt/sina konstnärskap”.

En stipendiekommitté med tre styrelseledamöter utses årligen av styrelsen. Dessa tre ska se och bedöma Dramatens samlade insatser under det följande kalenderåret, besluta om antal stipendier, årets mottagare och därefter meddela styrelsen sitt beslut före februari månads utgång, d v s i god tid inför årsmötet. Oftast är det en skådespelare som erhåller stipendiet, men lika väl kan en regissör, en scenograf, eller någon ur en annan yrkeskategori väljas.

Styrelsen beslutar om stipendiesummans storlek, som under senare år uppgått till 25 000 kronor per år.