Årsmöte 2019 och jubileum

Så var det dags för årsmöte och denna gång passade Dramatens Vänner också på att fira 20-årsjubileum.

Inget är som vanligt detta år; våra behov av lokaler har inte fungerat så bra och inför årsmötet inleddes det halvår då vi tvingas hyra lokaler ”på stan” i samband både med ett ökat tryck på Dramatens lokaler och framför allt stängningen av hela det ursprungliga Dramaten-huset som är i stort behov av renovering.

I närbelägna Armémuséets fina lokaler, dock något svåråtkomliga (4 trappor upp med hiss endast för dem som hade speciella behov) startade vi med årsmötet som avhölls utan större dramatik. Det mest anmärkningsvärda var en motion att i fortsättningen bör alla teaterresor göras via annat färdmedel än flyg. En helt riktig inställning om vi ska kunna rädda vårt klot, men naturligtvis begränsande för oss. Enligt årsmötets beslut får vi två år på oss att pröva möjligheterna och att därefter utvärdera.

Efter årsmötet vidtog firandet som inleddes med bubbel, snittar, mingel och så småningom underhållning med Romeo&Julia-kören, utdelning av årets stipendium till Michael Jonsson samt tillbakablickar gjorda av två veteraner; Herdis Molander och Kristina Adolphson. Båda har upplevt samtliga ordföranden, utom nu sittande, och därmed varit medlemmar i föreningen sedan dess start och därmed bidragit till föreningens utveckling! Kristina har dessutom under många år varit en av Dramatens skådespelare med så många minnen från den tiden.

Ny medlems-
tidning ute nu!