Efterlysning: Vill du vara med i DVs styrelse?

Hannes Meidal vår hemliga gäst i juni 2020

På grund av Coronapandemin kunde vi under våren 2020 inte anordna några Teatercaféer på Elverket.

Den 1 juni bjöd vi i stället in våra medlemmar till ett teatercafé i hemmiljö. Vi lanserade då vårt Teatercafé på YouTube med Hannes Meidal som vår hemliga gäst i samtal med förra styrelseledamoten Helga Messel via Zoom. Samtalet finns fortfarande att lyssna till för våra medlemmar.

Under hösten 2020 har vi fortsatt med digitala teatercaféer (i vanlig ordning den första måndagen i månaden) som medlemmarna sedan kan lyssna till via youtube.

Efterlysning!

Är du intresserad av att ingå i Dramatens Vänners styrelse?
Eller känner du någon som skulle vara det?

Dramatens Vänner är en förening som på olika sätt stödjer och främjar intresset för teaterkonsten samt stimulerar medlemmarnas upplevelse av och kunskap om teater, bland annat genom teatersamtal, besök av hemlig gäst och teaterresor. 

Arbetsuppgifterna i styrelsen, som arbetar helt ideellt, omfattar bland annat kommunikation med medlemmar, organisation och genomförande av aktiviteter, ekonomi- och redovisningsfrågor, samordning med Dramaten samt redaktionellt arbete.

Styrelsen sammanträder i Dramatenhuset minst tre-fyra gånger under vår- respektive höstsäsong.

Just nu söker vi dig som har kunskap och erfarenhet av ekonomisk redovisning och digital kommunikation.

Du är välkommen att höra av dig till någon av oss i valberedningen med din intresseanmälan senast den 31 januari 2024.

Gunilla Kevdal, gunillama@outook.com
Agneta Söderman, soderman.agneta@gmail.com
Anna Stålberg, an_stalberg@hotmail.com