Elektra på Elverket

Den 27 september samlades ett knappt trettio-tal av Dramatens Vänner för att lyssna till Electra Hallman (Chrysothemis) och Emma Meyer-Dunér (Dramatens chefsdramaturg) i samtal om Dramatens pågående föreställning Elektra. Föreställningen hade premiär redan hösten 2020, men spelades endast några få gånger för en fåtalig publik, innan pandemin stängde ner Dramatens verksamhet helt och hållet.
Electra H uttryckte också spontant sin stora glädje över att äntligen ha en publik att spela för; ”så nära man kan komma en religiös upplevelse, utan att vara religiös”!

Under nästan 1 1/2 timma berättade Emma och Electra om hur denna starkt förkortade föreställning (endast 1 tim och 20 min som skall jämföras med Sofokles femaktare) vuxit fram; om bakgrunden till Hugo von Hoffmansthals version, om regissören Mikael Thalheimer, om uppsättningens starka kvinnoroller och också om hur man förbereder sig för en så påfrestande föreställning. Eftersom Hoffmannsthals version är avskalad allt onödigt för att enligt Hoffmansthals mål sträva efter att uppnå ”mytens ögonblick”, så är varje replik betydelsefull, fylld av innehåll och stor dramatik, höga röster och yviga kroppsliga rörelser på en smal spång!

Samtalsledare: Birgitta Hultgren.
Vi tackar Dansens Hus för deras generositet att ställa Elverket till vårt förfogande!

Ny medlems-
tidning ute nu!