Läs "Herdis minnen kapitel 3" av Herdis Molinder

Första cafégästen live efter pandemin: Andreas T Olsson

Vårt första teatercafé hösten 2021 ägde rum på Strindbergs Intima Teater. Och det var med både glädje och lättnad som vi åter kan ”se varandra i ögonen” som Lena Malmfors uttryckte det när hon hälsade Andreas T Olsson välkommen. Som ordförande för Dramatens artistklubb berättade Andreas om hur han och övriga i styrelsen lyckades vända pandemin till något positivt.

I vanliga fall sammanträder klubben en gång per månad, men i pandemitider utan föreställningar träffades man via zoom varje fredag förmiddag kl 09.00! Så här i efterhand kunde Andreas konstatera att man avhållit 50 möten! Eftersom varje möte föregicks av ett styrelsesammanträde, så blev det många timmars arbete, men med väldigt gott resultat. Många skådespelare, regissörer och andra intressanta personer kontaktades per telefon, utbytte idéer och knöt kontakter.

En del av dessa möten och kontakter hoppas nu Andeas skall resultera i olika former av samarbeten. Men redan att ha fått träffats – då när alla hade tid – att prata, utveckla idéer och berika varandra är gott nog!