Från roman till drama

10 februari 2016

Panelen bestod av Leif Zern, författare och teaterkritiker, författaren och dramatikern Sara Stridsberg, skådespelaren Rebecka Hemse och Ole Anders Tandberg, norsk regissör. De diskuterade kring temat Från roman till drama.

Samtalsledare var Christina Naess och Helga Messel, båda styrelseledamöter i Dramatens Vänner.

Ny medlems-
tidning ute nu!