Läs "Herdis minnen kapitel 3" av Herdis Molinder

Fyra Paneldiskussioner 2007

31 mars: Sorgesång över folkhemmet, familjen och ”mig själv”
(Gäckanden, Helgonlegender, Jag tänker på mig själv)

Medverkande i panelen: Majgull Axelsson, Margaretha Byström, Marie-Louise Ekman, Gunnel Fred, Marie Göranzon, Henrietta Hultén, Monica Nagler,

5 maj: De leva som de kunna, en dag om sänder (Strindberg: Ett drömspel)
Medverkande i panelen: Rebecka Hemse, Irena Kraus, Dag Kronlund, Iréne Lindh, Björn Meidal, Odd Zschiedrich

6 oktober: Fördold (Norén)
Medverkande i panelen: Inga-Lill Andersson, Ingar Brynnel, Peter Engman, Lars Ring, Kristina Törnqvist, Per Zetterfalk

24 november: Blanche och Marie (PO Enquist)
Medverkande i panelen: Anders Bárány, PO Enquist, Hilda Hellwig, Elin Klinga, Gunnel Lindblom, Odd Zschiedrich