Efterlysning: Vill du vara med i DVs styrelse?

Göran Martling blev 2024 års första hemliga gäst!

Göran Martling är sedan 1989 musiker, kompositör och pedagog på Dramaten och har medverkat på scen i ett flertal produktioner. Just nu är han aktuell i föreställningen Perserna Trojanskorna där han acckompanjerar skådespelarna och kören med sitt orgelspel på en mycket speciell orgel som är en exakt kopia av Emanuel Swedenborgs orgel från 1750. Efter att avsluta timmen med både sång och pianospel var vi övertygade om att vi åter igen mött en oerhört betydelsefull ”doldis” som mycket oftare än man någonsin kunnat ana har ett finger med i väldigt många sammanhang!

Efterlysning!

Är du intresserad av att ingå i Dramatens Vänners styrelse?
Eller känner du någon som skulle vara det?

Dramatens Vänner är en förening som på olika sätt stödjer och främjar intresset för teaterkonsten samt stimulerar medlemmarnas upplevelse av och kunskap om teater, bland annat genom teatersamtal, besök av hemlig gäst och teaterresor. 

Arbetsuppgifterna i styrelsen, som arbetar helt ideellt, omfattar bland annat kommunikation med medlemmar, organisation och genomförande av aktiviteter, ekonomi- och redovisningsfrågor, samordning med Dramaten samt redaktionellt arbete.

Styrelsen sammanträder i Dramatenhuset minst tre-fyra gånger under vår- respektive höstsäsong.

Just nu söker vi dig som har kunskap och erfarenhet av ekonomisk redovisning och digital kommunikation.

Du är välkommen att höra av dig till någon av oss i valberedningen med din intresseanmälan senast den 31 januari 2024.

Gunilla Kevdal, gunillama@outook.com
Agneta Söderman, soderman.agneta@gmail.com
Anna Stålberg, an_stalberg@hotmail.com