Hemliga gästen: Emma Meyer Dunér

Den 5 februari 2018 kom skådespelaren Emma Meyer Dunér som hemlig gäst till Teatercaféet.
Hon intervjuades av Dramatens Vänners styrelseledamöter Lena Malmfors och Eva Gyllensvärd.

Ny medlems-
tidning ute nu!