Hemliga gästen: Rebecka Hemse

Det första teatercaféet 2019 hölls i Marmorfoajén på Dramaten. Herdis Molinder samtalade med Rebecka Hemse.

Ny medlems-
tidning ute nu!