Hemliga gäster 2009

Magnus Roosmann, Bengt Wanselius, Sören Brunes, Gunilla Nyroos, Björn Granath, Hans Klinga, Gunnel Lindblom