Läs "Herdis minnen kapitel 3" av Herdis Molinder

Höst och Vinter

Den 3 mars 2018 såg ett trettiotal Vänner pjäsen Höst och vinter av Lars Norén på Lilla scenen. Efter föreställningen samlades vi i Lejonkulans foajé för ett samtal om uppsättningen. Styrelsens ordförande Birgitta Forsgren Meyerson var värd för teatersamtalet och inledde med en sammanfattning av Lars Noréns hela författarskap.