Läs "Herdis minnen kapitel 3" av Herdis Molinder

Hur spelar vi våra klassiker i dag?

Den sista måndagen i september var det dags att debattera hur våra klassiker spelas både på Dramaten och på andra scener i vårt land och på andra scener runt om i Europa. Den digra panelen representerades av Mattias Andersson, Dramatens konstnärlige ledare och chef tillsammans med den just avgångne och välkände bibliotekarien Dag Kronlund, likaledes från Dramaten. Vidare deltog Dansens Hus konstnärlige ledare Johannes Öhman samt Folkoperans f d regissör och konstnärliga ledare Mellika Melouani Melani. Det rådde en ganska stor samstämmighet från de fyra debattörerna om vikten av föreställningens relevans för dagens publik. Därom råder nog fortfarande delade meningar från publikens sida.