Jerker Virdborg hemlig gäst i juni 2021

Författaren och kulturskribenten Jerker Virdborg var inbjuden av Dramatens Vänners ordförande Thorwald Nilsson som månadens hemliga gäst.

Ny medlems-
tidning ute nu!