Efterlysning: Vill du vara med i DVs styrelse?

Konspiration

Väldigt få verkade bry sig om det kalla, blåsiga vädret med både halka och snömodd. Under nästan 90 minuter diskuterades i stället Konspiration. Suzanne Osten inledde och förklarade tankar och idéer bakom föreställningen varefter Thérèse Brunnander, Maria Johansson Josephsson och Andreas T Olsson förklarade och argumenterade om en förställning fylld av texter, påståenden och dialoger. Förutom sin roll som ”flickan från landet” var Maria också den som både komponerat och framförde musiken! Vilket publiken särskilt noterade!

Efterlysning!

Är du intresserad av att ingå i Dramatens Vänners styrelse?
Eller känner du någon som skulle vara det?

Dramatens Vänner är en förening som på olika sätt stödjer och främjar intresset för teaterkonsten samt stimulerar medlemmarnas upplevelse av och kunskap om teater, bland annat genom teatersamtal, besök av hemlig gäst och teaterresor. 

Arbetsuppgifterna i styrelsen, som arbetar helt ideellt, omfattar bland annat kommunikation med medlemmar, organisation och genomförande av aktiviteter, ekonomi- och redovisningsfrågor, samordning med Dramaten samt redaktionellt arbete.

Styrelsen sammanträder i Dramatenhuset minst tre-fyra gånger under vår- respektive höstsäsong.

Just nu söker vi dig som har kunskap och erfarenhet av ekonomisk redovisning och digital kommunikation.

Du är välkommen att höra av dig till någon av oss i valberedningen med din intresseanmälan senast den 31 januari 2024.

Gunilla Kevdal, gunillama@outook.com
Agneta Söderman, soderman.agneta@gmail.com
Anna Stålberg, an_stalberg@hotmail.com