Malmö-Köpenhamn våren 2002

Vi såg Henrik Ibsens När vi döda vaknar på Betty Nansen teatern och Shakespeares Romeo och Julia på Hipp.

Ny medlems-
tidning ute nu!