Läs "Herdis minnen kapitel 3" av Herdis Molinder

Malmö-Köpenhamn våren 2002

Vi såg Henrik Ibsens När vi döda vaknar på Betty Nansen teatern och Shakespeares Romeo och Julia på Hipp.