Presenttips: Medlemskap i Dramatens Vänner!

Marie Lundquist blev vår sista hemliga gäst 2023!

Lagom ett par veckor före årets Nobelfest gästades DV av poeten, författaren, essäisten och översättaren Marie Lundquist. Alldeles nyss har Marie utkommit med sin senaste diktsamling och snart kommer hon att delta i Nobelfesten eftersom hon hör till en av Jon Fosses trognaste översättare. Framför allt har hon ägnat sig år Jon Fosses dramatik och poesi. Det blev många och intressanta glimtar från Maries väg från bibliotekarie till debuten som poet, liksom hennes kontakter sedan mer än 20 år mellan den skygge nobelpristagaren och hans översättare.