Efterlysning: Vill du vara med i DVs styrelse?

Marie Lundquist blev vår sista hemliga gäst 2023!

Lagom ett par veckor före årets Nobelfest gästades DV av poeten, författaren, essäisten och översättaren Marie Lundquist. Alldeles nyss har Marie utkommit med sin senaste diktsamling och snart kommer hon att delta i Nobelfesten eftersom hon hör till en av Jon Fosses trognaste översättare. Framför allt har hon ägnat sig år Jon Fosses dramatik och poesi. Det blev många och intressanta glimtar från Maries väg från bibliotekarie till debuten som poet, liksom hennes kontakter sedan mer än 20 år mellan den skygge nobelpristagaren och hans översättare.

Efterlysning!

Är du intresserad av att ingå i Dramatens Vänners styrelse?
Eller känner du någon som skulle vara det?

Dramatens Vänner är en förening som på olika sätt stödjer och främjar intresset för teaterkonsten samt stimulerar medlemmarnas upplevelse av och kunskap om teater, bland annat genom teatersamtal, besök av hemlig gäst och teaterresor. 

Arbetsuppgifterna i styrelsen, som arbetar helt ideellt, omfattar bland annat kommunikation med medlemmar, organisation och genomförande av aktiviteter, ekonomi- och redovisningsfrågor, samordning med Dramaten samt redaktionellt arbete.

Styrelsen sammanträder i Dramatenhuset minst tre-fyra gånger under vår- respektive höstsäsong.

Just nu söker vi dig som har kunskap och erfarenhet av ekonomisk redovisning och digital kommunikation.

Du är välkommen att höra av dig till någon av oss i valberedningen med din intresseanmälan senast den 31 januari 2024.

Gunilla Kevdal, gunillama@outook.com
Agneta Söderman, soderman.agneta@gmail.com
Anna Stålberg, an_stalberg@hotmail.com