Läs "Herdis minnen kapitel 3" av Herdis Molinder

Paul Garbers; mars månads hemliga gäst!

Paul Garbers, chef för dekormåleriet vid Dramaten, visade sig var en oerhört mångsidig och välutbildad person med stot intresse inte bara för sitt eget hantverk utan också för både teater och litteratur. Under en dryg timma berättade han om sitt arbete och den viktiga del som han och hans team utgör. Det handlar både om färg, form och kreativitet, men också om hur man rent tekniskt skall kunna bygga upp och plocka ner föreställningens scenbilder, gång, på gång, på gång!