Ombytta roller på teatern

3 maj 2014


Kvinnor i manskläder och män i kvinnokläder var temat för Vännernas sista paneldiskussion för säsongen i början av maj.

Både ur ett historiskt perspektiv men även i dag finns många aspekter på kvinnligt/manligt på scenen. Under långa perioder har ju också kvinnan förbjudits att uppträda på scen. Det blev en intressant diskussion där personliga erfarenheter från dagens teaterliv gav oss nya insikter om vilken betydelse och vilka olika möjligheter till uttryck den manliga respektive kvinnliga identiteten innebär. Och hur mycket fördomar vi alla fortfarande bär på!

Medverkade gjorde Tiina Rosenberg, rektor för Konstuniversitetet i Helsingfors, Lo Kauppi och Elin Klinga båda skådespelare och Hilda Hellwig, mångårig regissör och numera professor i regi vid StDH.

Diskussionsledare var Anders Bäckström.

Ny medlems-
tidning ute nu!