Paradisets barn

Teatersamtalet den 18 april 2012 rörde sig om Paradisets barn av Jacques Prévert.