Presenttips: Medlemskap i Dramatens Vänner!

Rösten på Teatern/Hörbarhet

1 mars 2014

Paneldiskussion om röstens betydelse och den språkliga gestaltningen.

Under den intressanta debatten belyste de medverkande hur det talade ordet/rösten skall förmedla både innehåll (det man hör) men också den känsla och rolltolkning som skådespelaren vill förmedla. Även här gäller ”det dunkelt tänkta är det dunkelt sagda”. Om skådespelaren är osäker på texten, på tolkningen eller något annat, då blir också rösten lägre, inte så klar och säker i sin diktion. Och då blir det genast svårare att höra.

Var hörbarheten viktigare ”förr”? Det kan man kanske tro, men det var knappast det budskap som panelmedlemmarna förmedlade!

Medverkade gjorde Magnus Roosman och Sanna Sundqvist, skådespelare på Dramaten, Eva Feuer, röstpedagog och Stefan Johansson, chefsdramaturg på Operan.

Samtalsledare: Lennart Grafström.