Presenttips: Medlemskap i Dramatens Vänner!

Sex paneldiskussioner 2005

29 januari: Drottning K (Ruohonen)
Medverkande i panelen: Dilsa Demirbag-Sten, Malena Engström, Malin Grundberg , Åsa Kalmér, Stefan Larsson, Lena Nilsson, Laura Ruohonen, Jenny Sundbom, Jan Waldekranz,

12 mars: Thomas Bernhard (De sammansvurna)
Medverkande i panelen: Börje Ahlstedt, Margaretha Byström, Gunnel Lindblom, Iréne Lindh, Monica Nagler

9 maj: Noël Coward (Min fru går igen)
Medverkande i panelen: Björn Barlach, Lena Rainer, Sven Hugo Persson, Lil Terselius, Meg Westergren, Odd Zschiedrich

26 september: En kväll om och med Kristina Lugn (Vera)
Medverkande i panelen: Kristina Adolphson, Magnus Florin, Stefan Larsson, Kristina Lugn, Odd Zschiedrich

22 oktober: Hedonisten Baal (Brecht)
Medverkande i panelen: Cay Bond, Ulf Peter Hallberg, Magnus Krepper, Peter Luckhaus, Kristina Törnqvist

26 november: Sultanens hemlighet (al Hakim)
Medverkande i panelen: Morgan Alling, Björn Granath, Melinda Kinnaman, Gunnel Lindblom, Tetz Rooke, Hassan Shawgi