Ensam

Ett trettiotal vänner hade bokat biljett till föreställningen Ensam på Lilla scenen söndagen den 24 september 2017 för att efter föreställningen delta i ett teatersamtal kring pjäsen.

Gunilla Lockne inledde teatersamtalet genom att presentera pjäsens författare Alfhild Agrell. Under det tidiga 1880-talet var hon den mest spelade författaren på Dramaten och nådde stora framgångar med pjäserna Småstadslif, Dömd och Ensam. Hon var i konkurrens med Anne Charlotte Leffler och August Strindberg den tidens stora dramatiker. Efter sin död 1923 blev hon i det närmaste bortglömd, men återupptäcktes på 1970-talet.

Därefter vidtog samtalet som kretsade runt uppsättningen av Ensam. Allt diskuterades – skådespelarinsatserna, scenografin, kostymerna, musiken, koreografin etc. Att pjäsen och uppsättningen av den engagerade framgick med stor tydlighet.