Presenttips: Medlemskap i Dramatens Vänner!

The Mental States of Sweden

7 december 2013

Finns det någon särskild händelse i ditt liv som du skulle vilja se gestaltad på Sveriges nationalscen?

Den frågan har Mattias Andersson, via intervjuande sociologer, ställt till människor över hela Sverige. Och deras svar har fångats upp i en scenisk dokumentär om nationsbegreppet Sverige, om nationalscenen Dramatens roll och om de som kallas svenskar eller inte svenskar. Verkliga historier har blandats med fiktion och framförs av Dramatens skådespelare.

The Mental States of Sweden är ett musikaliskt scenkonstverk som försöker fånga det mentala tillståndet i Sverige 2013. Debatten kom att handla om vad som händer när verklighet blir fiction, hur man hanterar de olika berättelserna och hur de medverkande i sina olika roller (skådespelare, regissör och scenograf) påverkas av det som berättas. Somliga utsagor är från ”vanliga” svenskar i det vanliga livet medan andra skeenden är ”på liv och död” och avgörs just nu!

Medverkande: Mattias Andersson, dramatiker och regissör, Ulla Kassius, scenograf och kostymör, Sofia Pekkari, skådespelare samt Lisa Wiklund, forskare och en av intervjuarna i projektet.

Samtalsledare var Birgitta Hultgren.