Efterlysning: Vill du vara med i DVs styrelse?

Novembers hemliga gäst var TVÅ!

Trots ett plötsligt skyfall trotsade Vännerna återigen vädrets gudar och fyllde Dramatenbaren till sista plats. Tillsammans med Örjan Andersson gästade Parkour-mästaren Ahmed Matar oss. Under en dryg timma berättade han om sina flyktförsök från Gaza innan han efter många bakslag så småningom hamnade här i Sverige. Och hur Örjan A fick tillfälle att skapa föreställningen Exit Parkour tillsammans med Matar.

Efterlysning!

Är du intresserad av att ingå i Dramatens Vänners styrelse?
Eller känner du någon som skulle vara det?

Dramatens Vänner är en förening som på olika sätt stödjer och främjar intresset för teaterkonsten samt stimulerar medlemmarnas upplevelse av och kunskap om teater, bland annat genom teatersamtal, besök av hemlig gäst och teaterresor. 

Arbetsuppgifterna i styrelsen, som arbetar helt ideellt, omfattar bland annat kommunikation med medlemmar, organisation och genomförande av aktiviteter, ekonomi- och redovisningsfrågor, samordning med Dramaten samt redaktionellt arbete.

Styrelsen sammanträder i Dramatenhuset minst tre-fyra gånger under vår- respektive höstsäsong.

Just nu söker vi dig som har kunskap och erfarenhet av ekonomisk redovisning och digital kommunikation.

Du är välkommen att höra av dig till någon av oss i valberedningen med din intresseanmälan senast den 31 januari 2024.

Gunilla Kevdal, gunillama@outook.com
Agneta Söderman, soderman.agneta@gmail.com
Anna Stålberg, an_stalberg@hotmail.com