Läs "Herdis minnen kapitel 3" av Herdis Molinder

Novembers hemliga gäst var TVÅ!

Trots ett plötsligt skyfall trotsade Vännerna återigen vädrets gudar och fyllde Dramatenbaren till sista plats. Tillsammans med Örjan Andersson gästade Parkour-mästaren Ahmed Matar oss. Under en dryg timma berättade han om sina flyktförsök från Gaza innan han efter många bakslag så småningom hamnade här i Sverige. Och hur Örjan A fick tillfälle att skapa föreställningen Exit Parkour tillsammans med Matar.