Efterlysning: Vill du vara med i DVs styrelse?

Tolvskillingsoperan

Det blev en intressant och mångfacetterad diskussion om musik, om lek och om allvar. Om hur härligt det kan vara att även få sjunga på scenen! Och vi talade om människors olika villkor; om orättvisorna i världen och hur man upplever världen beroende på vilket bagage man har med sig. Och naturligtvis om alla dessa tiggare, bedragare, mördare. Precis som föreställningen var det många hoppa mellan allvarliga funderingar till glada skratt! Medverkade gjorde Danilo Bejarani, Nina Fex, Marall Nasiri och Torkel Petterson! Tack för att ni kom!

Efterlysning!

Är du intresserad av att ingå i Dramatens Vänners styrelse?
Eller känner du någon som skulle vara det?

Dramatens Vänner är en förening som på olika sätt stödjer och främjar intresset för teaterkonsten samt stimulerar medlemmarnas upplevelse av och kunskap om teater, bland annat genom teatersamtal, besök av hemlig gäst och teaterresor. 

Arbetsuppgifterna i styrelsen, som arbetar helt ideellt, omfattar bland annat kommunikation med medlemmar, organisation och genomförande av aktiviteter, ekonomi- och redovisningsfrågor, samordning med Dramaten samt redaktionellt arbete.

Styrelsen sammanträder i Dramatenhuset minst tre-fyra gånger under vår- respektive höstsäsong.

Just nu söker vi dig som har kunskap och erfarenhet av ekonomisk redovisning och digital kommunikation.

Du är välkommen att höra av dig till någon av oss i valberedningen med din intresseanmälan senast den 31 januari 2024.

Gunilla Kevdal, gunillama@outook.com
Agneta Söderman, soderman.agneta@gmail.com
Anna Stålberg, an_stalberg@hotmail.com