Läs "Herdis minnen kapitel 3" av Herdis Molinder

Två paneldiskussioner 2010

10 april: Pygmalion (George Bernard Shaw)
Medverkande i panelen: Johan Ulveson, Maria Geber, Sven Hugo Persson, Susanna Alakoski, Ronny Ambjörnsson, Odd Zschiedrich

20 februari: Slott i Sverige (Françoise Sagan)
Medverkande i panelen: Jenny Andreasson, Cay Bond, Marika Feinsilber, David Mjönes, Magnus Ehrner, Jonas Cornell