Uppsala i april 2003

Vi såg Elektra i en modern version. Teaterchefen Stefan Böhm var värd för kvällen.

Ny medlems-
tidning ute nu!