Läs "Herdis minnen kapitel 3" av Herdis Molinder

Vårens digitala samtal om Maj!

Nu ligger vårt samtal om Maj på YouTube för dig som medlem! 
De som medverkade:
Ellen Jelinek, som i Dramatens föreställning, gestaltade Maj
Ellen Lamm, regissör till samma föreställning 
Gunilla Thorgren, författare (bl a Guds Olydiga Revben) och en av dem som bildade grupp 8
Birgitta Hultgren som moderator från Dramatens Vänners styrelse.

Under en knapp timme vänds och vrids på hemmafrun som en framväxande företeelse under början av 1900-talet. Som ung gravid kvinna blir Maj ett ofrivilligt offer; utan valmöjligheter, utan utbildning och utan möjlighet att ta hand och sitt barn, om där inte finns en make och far som är i stånd att försörja sin familj!

Föreställningen som hann spelas ett fåtal gånger under hösten 2020 bygger på Kristna Sandbergs triologi Att föda ett barn, Sörja för de sina och Liv till varje pris. Som det ser ut nu kommer föreställningen troligtvis att tas upp igen under hösten 2021, även om all planering fortfarande är preliminär.

Till dess; lyssna gärna på ett givande samtal om föreställningens Maj, om ett slags liv som i dag är glömt eller har andra förtecken. Samtalet blir även en historisk tillbakablick över ett sekel med så många framgångar och segrar för oss kvinnor. Trots att segrarna har inneburit kamp och många offer är inga segrar eviga! De måste, mer än någonsin i vår oroliga och osäkra tid, försvaras!