Efterlysning: Vill du vara med i DVs styrelse?

Dramatens Vänners medlemstidning

Medlemstidningen kommer ut fyra gånger per år.

Du får tidningen hemskickad till dig, men här kan du också läsa om paneldiskussioner, resor, caféprogram och annat som varit, samt få information om kommande program och nya arrangemang, aktuella erbjudanden och rabatter. Du har också tillgång till gamla nummer av tidningen här.

Klicka på bilden för att öppna tidningen och bläddra med hjälp av pilarna.

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2013-11-01
2013-06-01
2013-03-01

2012

2012-02-01
2012-04-01
2012-06-01
2012-12-01

2011

2011-02-01
2011-06-01
2011-09-01
2011-10-17
2011-12-01

2010

2010-02-01
2010-06-01
2010-09-01
2010-12-01

2009

2009-01-01
2009-06-01
2009-09-01
2009-12-01

2008

2008-02-01
2008-06-01
2008-08-01
2008-12-01

2007

2007-02-01
2007-06-01
2007-09-01
2007-12-01

2006

2006-02-01
2006-06-01
2006-09-01
2006-12-01

2005

2005-02-01
2005-05-01
2005-09-01
2005-12-01

2004

2004-09-01
2004-12-01

Efterlysning!

Är du intresserad av att ingå i Dramatens Vänners styrelse?
Eller känner du någon som skulle vara det?

Dramatens Vänner är en förening som på olika sätt stödjer och främjar intresset för teaterkonsten samt stimulerar medlemmarnas upplevelse av och kunskap om teater, bland annat genom teatersamtal, besök av hemlig gäst och teaterresor. 

Arbetsuppgifterna i styrelsen, som arbetar helt ideellt, omfattar bland annat kommunikation med medlemmar, organisation och genomförande av aktiviteter, ekonomi- och redovisningsfrågor, samordning med Dramaten samt redaktionellt arbete.

Styrelsen sammanträder i Dramatenhuset minst tre-fyra gånger under vår- respektive höstsäsong.

Just nu söker vi dig som har kunskap och erfarenhet av ekonomisk redovisning och digital kommunikation.

Du är välkommen att höra av dig till någon av oss i valberedningen med din intresseanmälan senast den 31 januari 2024.

Gunilla Kevdal, gunillama@outook.com
Agneta Söderman, soderman.agneta@gmail.com
Anna Stålberg, an_stalberg@hotmail.com