Presenttips: Medlemskap i Dramatens Vänner!

Eva Ottosson

Jag blev ordentligt teaterintresserad när jag gick på Kulturvetarlinjen på Stockholms Universitet. Ett av mina motton är att kultur ger människor fler ben att stå på. Att få huvudet fullt av frågor och känslor efter en bra föreställning tror jag gör en starkare som människa. Jag vill bidra till att fler får den möjligheten! 

Just nu arbetar jag på Hyresgästföreningen med digitala kanaler. Till största delen handlar det om att hitta och rekrytera nya medlemmar och att engagera de som redan är medlemmar. Jag tycker det är spännande att resonera kring vad som måste ske digitalt, vad som måste ske i fysiska möten och vad som fungerar både och. Scenkonst fungerar för mig bäst som en upplevelse i det fysiska rummet. Men jag tycker det är spännande att följa utvecklingen med hybrider och digitala sändningar. I styrelsen för Dramatens vänner är jag ny som ordförande och kassör. Jag hoppas kunna axla dessa viktiga roller på ett bra sätt och få mer kunskap om föreningens verksamhet, i nästa steg ser jag fram emot att göra mer.