Läs "Herdis minnen kapitel 3" av Herdis Molinder

Gunilla Lockne

Gunilla organiserade tidigt teaterföreställningar med sina lekkamrater. I början av tonåren stod hon med autografblock vid sceningången då Riksteatern gästspelade i hemstaden. Efter några år började hon se föreställningarna, köpte ståplatsbiljett och kunde vid enstaka tillfällen ha turen att få sitta.

Studier i Uppsala och medlemskap i en studentteaterförening gjorde täta teaterbesök i Uppsala och Stockholm möjliga. Hon har läst teatervetenskap och konstvetenskap på universitetet förutom statsvetenskapliga ämnen.

Under stor del av sitt yrkesliv har hon varit journalist och ensamredaktör för tidskrifter med medicinskt innehåll.

Sin fritid delar hon mellan teater och konst. Hon är sedan många år ordförande i en allmän konstförening.
I Dramatens Vänner har hon huvudsakligen arbetat med teatercaféerna.