Lena Malmfors

Lena MalmforsDramaten och teater har haft en avgörande inverkan på mitt liv och den människa jag blivit. Min Pappa arbetade där och för mig är Dramaten en viktig del av min uppväxtmiljö.

I vuxen ålder växte en stark relation till musiken fram. Sedan fyra år är jag ordförande för Musikaliska/Stockholms Läns Blåsarsymfoniker - "tvärs över Nybroviken". Jag är övertygad om kulturens viktiga roll som "demokratins immunförsvar" och känner ett stort engagemang i arbetet för det!

Mitt professionella liv startade med en civilekonom examen och ledde till arbete som HR-chef i näringslivet, skol- och kulturchef i Täby kommun och kommunchef i Ekerö kommun.

Ett antal år som konsult har jag också hunnit med inom det område som fortfarande är mitt stora intresse - hur utvecklas organisationer och människor tillsammans för att åstadkomma effektiva resultat i ett människovärdigt samhälle.

Förtroendet som styrelseledamot i Dramatens vänföreningen blir för mig att återvända dit där allting började.