Efterlysning: Vill du vara med i DVs styrelse?

Intervjuer

Intervjuer förekommer minst en gång per månad vid våra teatercaféer. Ibland kan det vara svårt att dra gränsen mellan intervju och samtal. Kanske är intervjuformen en personligare form av samtal, där den intervjuade berättar om sitt liv och sina tankar, medan ett samtal eller en debatt ofta hålls på ett mer neutralt plan.

Se i programkalendern när intervjuer går av stapeln

mars 2024
april 2024
maj 2024
juni 2024
Inget evenemang hittades!

Efterlysning!

Är du intresserad av att ingå i Dramatens Vänners styrelse?
Eller känner du någon som skulle vara det?

Dramatens Vänner är en förening som på olika sätt stödjer och främjar intresset för teaterkonsten samt stimulerar medlemmarnas upplevelse av och kunskap om teater, bland annat genom teatersamtal, besök av hemlig gäst och teaterresor. 

Arbetsuppgifterna i styrelsen, som arbetar helt ideellt, omfattar bland annat kommunikation med medlemmar, organisation och genomförande av aktiviteter, ekonomi- och redovisningsfrågor, samordning med Dramaten samt redaktionellt arbete.

Styrelsen sammanträder i Dramatenhuset minst tre-fyra gånger under vår- respektive höstsäsong.

Just nu söker vi dig som har kunskap och erfarenhet av ekonomisk redovisning och digital kommunikation.

Du är välkommen att höra av dig till någon av oss i valberedningen med din intresseanmälan senast den 31 januari 2024.

Gunilla Kevdal, gunillama@outook.com
Agneta Söderman, soderman.agneta@gmail.com
Anna Stålberg, an_stalberg@hotmail.com