Presenttips: Medlemskap i Dramatens Vänner!

Kerstin Sandberg

Dramatenvän sedan många år. Åker gärna till England för att gå på teater, har deltagit i flera av föreningens resor, både inom och utom landets gränser.

Invaldes i styrelsen 2019 som adjungerad medlem, är sedan 2020 ordinarie medlem av styrelsen. Mitt uppdrag i föreningens är kassörens. Under min yrkesverksamma tid arbetade jag i bank i 25 år och som egen företagare inom ekonomi i 20 år.