Läs "Herdis minnen kapitel 3" av Herdis Molinder

Lars Bergquist

Jag mötte teatern första gången i Björkhagens skola, där vi gästades av en enmansföreställning. Som högstadie- och gymnasieelev i Stockholm erbjöds vi Dramatenbesök till subventionerade priser, vilket alltid utnyttjades.

På så sätt upptäckte jag storheten med den levande teatern. Jag upptäckte Strindberg, en författare som sedan har förföljt mig fram till våra dagar.

Jag har en fil kand i ekonomi och statistik. Jag kom att spendera hela mitt yrkeversamma liv på ett företag som verkar inom det vi idag kallar IT. Till största delen arbetade jag som konsult och säljstöd.