Läs "Herdis minnen kapitel 3" av Herdis Molinder

Lena Bengtsson

Varit medlem i Dramatens Vänner nästan sedan starten, men blev aktiv först i samband med att jag började bemanna kansliet i januari 2014 tillsammans med Helga Messel.

Numera är det Briten Krokstedt och jag som tillsammans arbetar med medlemsregister och utskick till våra medlemmar. Det är min röst ni hör när ni ringer till oss!

På min fritid går jag gärna på teater; oftast Dramaten.