Presenttips: Medlemskap i Dramatens Vänner!

Lena Malmfors

Dramaten och teater har haft en avgörande inverkan på mitt liv och den människa jag blivit. Min Pappa arbetade där och för mig är Dramaten en viktig del av min uppväxtmiljö.

I vuxen ålder växte en stark relation till musiken fram och i sju år har jag varit styrelseordförande för Musikaliska/Stockholms Läns Blåsarsymfoniker som håller till i fastigheten mitt emot Dramaten tvärs över Nybroviken.

Mitt professionella liv startade med en civilekonomexamen och ledde till arbete som HR-chef i näringslivet, skol- och kulturchef i Täby kommun och kommunchef i Ekerö kommun. Ett antal år som konsult har jag också hunnit med.

I styrelsen är jag vice ordförande och ingår i ekonomigruppen som bereder ekonomibeslut åt styrelsen. Tillsammans med Eva Gyllensvärd ansvarar jag för Teatercaféerna. Förtroendet som styrelseledamot i Dramatens vänföreningen blir för mig att återvända dit där allting började.