Efterlysning: Vill du vara med i DVs styrelse?

Månadens hemliga gäst

Teatercafé

Månadens hemliga gäst (tidigare Teatercaféer) anordnas första måndagen i månaden under höst- och vårsäsong. Vid varje tillfälle deltar en hemlig gäst i ett samtal med någon ur styrelsen. Gästen är oftast en välkänd person ur teatervärlden.

Den hemliga gästen kommer klockan 17:30
Gratis entré, ingen föranmälan.

Datum för Månadens hemliga gäst

mars 2024
april 2024
maj 2024
juni 2024
Inget evenemang hittades!

Efterlysning!

Är du intresserad av att ingå i Dramatens Vänners styrelse?
Eller känner du någon som skulle vara det?

Dramatens Vänner är en förening som på olika sätt stödjer och främjar intresset för teaterkonsten samt stimulerar medlemmarnas upplevelse av och kunskap om teater, bland annat genom teatersamtal, besök av hemlig gäst och teaterresor. 

Arbetsuppgifterna i styrelsen, som arbetar helt ideellt, omfattar bland annat kommunikation med medlemmar, organisation och genomförande av aktiviteter, ekonomi- och redovisningsfrågor, samordning med Dramaten samt redaktionellt arbete.

Styrelsen sammanträder i Dramatenhuset minst tre-fyra gånger under vår- respektive höstsäsong.

Just nu söker vi dig som har kunskap och erfarenhet av ekonomisk redovisning och digital kommunikation.

Du är välkommen att höra av dig till någon av oss i valberedningen med din intresseanmälan senast den 31 januari 2024.

Gunilla Kevdal, gunillama@outook.com
Agneta Söderman, soderman.agneta@gmail.com
Anna Stålberg, an_stalberg@hotmail.com