Efterlysning: Vill du vara med i DVs styrelse?

Anna Takanen hemlig gäst i februari 2021

Till årets första Teatersamtal hade Lena Malmfors och Eva Gyllensvärd bjudit in skådespelaren, regissören och författaren Anna Takanen.

Hon har bland annat en bakgrund som konstnärlig ledare och vice vd vid Göteborgs stadsteater och teater- och scenkonstchef på Kulturhuset Stadsteatern.

Eftersom det på grund av pandemin fortfarande inte går att samlas i grupp, spelas samtalen med våra hemliga gäster in. Filmerna visas på Dramatens Vänners YouTubekanal för Vännerna att se och höra.

Efterlysning!

Är du intresserad av att ingå i Dramatens Vänners styrelse?
Eller känner du någon som skulle vara det?

Dramatens Vänner är en förening som på olika sätt stödjer och främjar intresset för teaterkonsten samt stimulerar medlemmarnas upplevelse av och kunskap om teater, bland annat genom teatersamtal, besök av hemlig gäst och teaterresor. 

Arbetsuppgifterna i styrelsen, som arbetar helt ideellt, omfattar bland annat kommunikation med medlemmar, organisation och genomförande av aktiviteter, ekonomi- och redovisningsfrågor, samordning med Dramaten samt redaktionellt arbete.

Styrelsen sammanträder i Dramatenhuset minst tre-fyra gånger under vår- respektive höstsäsong.

Just nu söker vi dig som har kunskap och erfarenhet av ekonomisk redovisning och digital kommunikation.

Du är välkommen att höra av dig till någon av oss i valberedningen med din intresseanmälan senast den 31 januari 2024.

Gunilla Kevdal, gunillama@outook.com
Agneta Söderman, soderman.agneta@gmail.com
Anna Stålberg, an_stalberg@hotmail.com